SPRINGKASTELEN VERHUUR - HUREN SPRINGKASTEEL - BALOEBA - 0495/500.290

Wat U moet weten over de verhuur van springkastelen

 

B  E  L  A  N  G  R  I  J  K

Kinderen nooit zonder toezicht in het kasteel laten spelen
De kinderen niet op muren en dwarsbalken laten klimmen
De springkastelen niet betreden met schoenen !
Het springkasteel dient te worden geplaatst op een vlakke, zachte ondergrond vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas…)
Bij voorkeur op gras installeren. Indien het springkasteel op vraag van de huurder toch op een harde ondergrond dient geplaatst te worden, zorgt de huurder zelf voor het nodige materiaal om het springkasteel vast te zetten
Rond het springkasteel moet minstens 1 meter tussenruimte voorzien zijn
Het regenzeil biedt geen garantie dat het springkasteel volledig droog zal blijven
Er mag niet gegeten worden in het springkasteel
Indien het springkasteel grondig gereinigd dient te worden door overtreding van de regels, worden de kosten doorgerekend aan de huurder

 

W  A  T    H  E  E  F  T    U    N  O  D  I  G    ?

Electriciteit van 220 volt, minstens 16Amp, met verlenging tot aan de achterkant van het kasteel
De doorgang naar de plaats waar het kasteel moet staan moet voldoende breed zijn. Geen trappen of andere obstakels. Een opgevouwen springkasteel is een redelijk groot, zwaar en is een moeilijk handelbaar pak. Als er toch trappen zijn, moet er gezorgd worden voor extra hulp, zoniet kan de verhuurder de huur nog annuleren.
Indien er meerdere stuks gehuurd worden moet er spreiding mogelijk zijn op het electriciteitsnetwerk om uitvallen van de stroom te vermijden.

 

G  E  B  R  U  I  K  S  A  A  N  W  I  J  Z  I  N  G

Kasteel volledig openvouwen
Blazer op de slurf van het springkasteel plaatsen
Vastmaken en goed aanspannen d.m.v. de spanband en alle openingen afsluiten
Pas daarna de stekker in het stopcontact stoppen
Springkasteel vastmaken met de bijgeleverde piketten
Afdekken van electriciteitsaansluiting moet bij regenweer waterdicht zijn.
De motor zelf mag nooit afgedekt worden (moet lucht kunnen aanzuigen).

 

A  A  N  D  A  C  H  T

Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen.
Indien het springkasteel niet opgeblazen is bij regen : water aflaten, muren en torens naar binnen plooien en het springkasteel dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen. Om het springkasteel sneller af te laten kunt U de tweede tube openen.
Kasteel nooit aflaten als er nog kinderen in het kasteel aanwezig zijn
Lees hier de algemene voorwaarden....